21 JUL, 2022

தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வேலைவாய்ப்பு 2022

தமிழ்நாடு கூட்டுறவு -ல் 4000 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளிவந்திருக்கிறது.

21 JUL, 2022

கூட்டுறவு வேலைவாய்ப்பு 2022

இதற்கான கல்வித்தகுதி, வயதுவரம்பு, விண்ணப்பிக்கும் முறை முதலியவை கீழே விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Click Here

21 JUL, 2022

கூட்டுறவு வேலைவாய்ப்பு 2022

“கணினி மேலாண்மை” மற்றும் “நகை மதிப்பீடும் அதன் நுட்பங்களும்” பயிற்சிக்களுக்கான சான்றிதழ்கள் இப்பயிற்சியிலேயே வழங்கப்படும்.

Click Here

21 JUL, 2022

1.கூட்டுறவு
2.கூட்டுறவுச் சட்டங்கள்
3. நிதி கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை
4. கூட்டுறவு மேலாண்மை
5. கணினி மேலாண்மை மற்றும் மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு
6.வியாபார வளர்ச்சி திட்டங்கள்
7.நகை மதிப்பீடு

Click Here

21 JUL, 2022

“கணினி மேலாண்மை” மற்றும் “நகை மதிப்பீடும் அதன் நுட்பங்களும்” பயிற்சிக்களுக்கான சான்றிதழ்கள் இப்பயிற்சியிலேயே வழங்கப்படும்.

Click Here