புதுச்சேரி வேலைவாய்ப்பு 2022 | புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து 72 பதவிகளுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியாகியிருக்கிறது.

முதல் நிலைத்தேர்வு
இரண்டாம் நிலைத்தேர்வு
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு.

தேர்வு முறை

Click Here

முதல் நிலைத்தேர்வு
இரண்டாம் நிலைத்தேர்வு
சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு.

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணிகளை நிரப்புவதற்காக  ஆட்கள் தேர்வு மூன்று நிலைகளாக நடைபெறும் அவை.

தேர்வு முறை

Click Here

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில்  காலியாக உள்ள பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க நினைப்பவர்கள் கீழ்க்காணும் LINK பின்பற்றவும்.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முறை

Click Here